Magazyn

Gmina Rawa Mazowiecka


       Gmina Rawa Mazowiecka powstała na skutek reformy administracyjnej z dnia 1 stycznia 1973 roku i od tego czasu jej granice nie uległy zmianie. Obszar gminy wynosi 16 398 hektarów. W skład gminy według urzędowego wykazu wchodzi 54 miejscowości (wg obrębów geodezyjnych - 51). Wsie te podlegają 38 sołectwom.
        Najstarsze ślady osadnictwa na terenach wchodzących w skład obecnej gminy pochodzą z epoki paleolitu tj. 10 000 lat p.n.e. Są nimi m.in. przedmioty wykonane z krzemienia odkryte we wsi Małgorzatów, oddalonej o ok. 7 km od Rawy.
        Pochodzące z XIV wieku źródła historyczne wymieniają nazwy miejscowości Boguszyce, Zawady, Głuchówek, Konopnica, natomiast XV-wieczne dokumenty wspominają o Żydomicach i Kurzeszynie, gdzie jak dowodzą badania archeologiczne już w XII wieku istniał drewniany gród.
        Historia tych ziem jest długa i obfitująca w wydarzenia istotne dla całego państwa. Jest to niewątpliwie związane z położeniem gminy i samej Rawy. Krzyżowanie się szlaków handlowych z północy na południe i wschodu na zachód przyciągało zarówno kupców, rzemieślników, ziemiaństwo jak i urzędników królewskich. Naturalnym następstwem tego był rozwój infrastruktury regionu. Obecnie gmina Rawa Mazowiecka należy do gmin rolniczych, jednakże z każdym rokiem następuje wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw. Usytuowanie gminy pod względem logistycznym, przyciąga zarówno krajowych jak i zagranicznych inwestorów. Fakt ten nie pozostaje bez wpływu na wzrost poziomu życia mieszkańców gminy.
       Istotnym walorem regionu jest niewątpliwie jego atrakcyjność pod względem turystycznym. Każdego roku w okresie letnim liczba ludności na terenie gminy znacznie wzrasta, w związku z pobytem wypoczywających, szczególnie z okolic Warszawy i Łodzi. Niemal w każdej miejscowości znajdują się domki letniskowe a okoliczne lasy zapełnione są grzybiarzami. Dla osób chętnych do rekreacji na obszarze gminy Rawa Mazowiecka zaplecze turystyczne stanowić mogą również hotel OSiR oraz motel. Posiadają one ogółem 262 miejsca noclegowe.Stronę opracowała Agnieszka Gutowska.
Praca Magisterska PŁ wykonana pod opieką: prof.dr hab.Eugeniusza Walczuka, dr.hab. Piotra Borkowskiego, prof. nadzw.PŁ
© Copyright 2011 agnieszka-gutowska@tlen.pl